Pierwsza pomoc w przypadku urazów oczu

/

Jak leczyć urazy oczu?

Aby oczy pozostały zdrowe, należy chronić je przed urazami, a w razie ich wystąpienia podjąć odpowiednie działania pielęgnacyjne. Ponieważ lipiec jest Miesiącem Zapobiegania Urazom Oka, poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek dotyczących pierwszej pomocy, o których warto pamiętać, jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, dozna urazu oka.

Pierwszym krokiem w przypadku urazu oka jest oczywiście jak najszybsza konsultacja z okulistą lub zlecenie lekarzowi zbadania oka. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy uraz nie wydaje się rozległy, ponieważ często oznaki poważnego urazu oka nie są widoczne od razu. W przypadku urazu oka ważne jest, aby nie pocierać, nie dotykać, nie uciskać, nie stosować maści ani leków na oko. Staraj się jak najczęściej pozostawiać oko w spokoju, dopóki nie znajdziesz się pod właściwą opieką lekarza.

Do najczęstszych urazów oczu należą: zadrapania przez ciała obce, ciała obce wnikające do oka, uderzenia w oko i oparzenia chemiczne. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących każdego z tych typowych urazów:

Cząstki obce

 • W przypadku dostania się ciała obcego do oka należy powstrzymać się od pocierania go.
 • Należy mrugać i zastosować sztuczne łzy, aby spróbować rozluźnić i wypłukać cząstkę. Jeżeli takie mruganie nie przynosi ulgi, należy zamknąć oko i niezwłocznie udać się do okulisty.

Oparzenia chemiczne

 • Przepłukiwać oko przez 20-30 minut, najlepiej sterylną solą fizjologiczną, ale dopuszczalna jest również woda z kranu. Konieczne jest natychmiastowe obfite, ale delikatne przepłukiwanie, aby uniknąć przedostania się kwasu lub zasady do głębszych tkanek oka.
 • Skontaktuj się z lekarzem okulistą lub pogotowiem ratunkowym, aby dowiedzieć się, jakie dalsze kroki należy podjąć.
 • Należy zidentyfikować substancję, która dostała się do oka, i poinformować o tym lekarza.
 • Jeżeli widzenie jest bardzo niewyraźne lub oko jest bardzo czerwone, przyłożyć chłodny kompres lub okład z lodu do czasu uzyskania pomocy medycznej.

Uderzenie w oko

 • Niewielkie uderzenie może spowodować poważne uszkodzenie oka. Należy przyłożyć niewielki zimny kompres, aby zmniejszyć obrzęk i ból, ale należy pamiętać, aby nie wywierać nacisku.
 • W przypadku wystąpienia zamglenia, łzawienia lub błysków światła, bólu lub czarnego oka należy niezwłocznie zwrócić się do okulisty lub na pogotowie.

Skaleczenia, przedmioty przenikające lub obce

 • Jeśli to możliwe, należy chronić oko za pomocą osłony, np. papierowego kubka oklejonego taśmą.
 • Natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
 • Nie trzeć, nie próbować usuwać przedmiotu ani nie wywierać nacisku na oko.
 • Nawet niewielkie skaleczenia mogą stwarzać ryzyko zakażenia, dlatego ważne jest, aby w przypadku każdego urazu przenoszonego przez oko skonsultować się z lekarzem.

Większość urazów oczu zdarza się w pracy, w domu, w garażu lub w ogrodzie. Najlepszym sposobem zapobiegania urazom jest zapewnienie ochrony oczu podczas wykonywania wszelkich potencjalnie niebezpiecznych czynności. Noś okulary ochronne, jeśli wymaga tego Twoja praca, a także gdy uprawiasz sporty, w których występują jakiekolwiek latające przedmioty. Zapobieganie uszkodzeniom oczu może być tak proste, jak noszenie pary okularów ochronnych zatwierdzonych przez ANSI (American National Standards Institute). Nie podejmuj ryzyka związanego ze wzrokiem. Wszystkie urazy oczu traktuj jako nagłe wypadki i jak najszybciej szukaj pomocy medycznej.